NL
Deze disclamer slaat op alle informatie, foto's, films en links die je vindt op deze site.
Als je niet van wapens houdt of denkt dat alle legale wapenbezitters criminelen zijn verlaat dan deze site en kijk vooral niet verder. Ga heen en vermenigvuldig u NIET.
Veel plezier met je eigen hobby's en val mij daar vooral niet mee lastig.
Vat deze dingen niet persoonlijk op. Alle negatieve uitlatingen kun je het beste voor jezelf houden.
FireFox.nl bezit copyright op het materiaal die je op deze website vindt, tenzij anders vermeld.
Copyright in de materialen op deze website moeten worden gerespecteerd.

Probeer dit niet thuis.
FireFox.nl KAN en ZAL NIET verantwoordelijk worden gehouden voor verkeerd gebruik of verwondingen die voortkomen uit ideeen die hier zijn verkregen.
Als je een wapenbezitter bent, let dan op je verantwoordelijkheid. Denk altijd goed na bij wat je doet.


UK
This disclaimer applies to all information, pictures, movies and links you find on this site.
If you don't like guns or think that all gunowners are criminals go back and don't read any further.
Leave the site and live peacefully.
Have fun with your own hobby's and don't complain.
Don't take anything personal. Any negative judgements you make is probably best kept to yourself.
FireFox.nl holds copyright in the information available on this website, unless otherwise stated.
Copyright in materials found on this Web site must be respected.

Don't try this at home.
FireFox.nl CANNOT and WILL NOT be responsible for any misuse or injury that results from ideas you gain here.
If you are a gun-owner be a responsible one. Always think twice about what you are doing.

Copyright 2002-2008 FireFox.nl
All rights reserved.